Contact Email
[email protected]

Contact Tel
0495.12.67.63

PERCELEN BOUWRIJP MAKEN

Vooraleer een bouwput kan worden uitgegraven voor een fundering moet het perceel bouwrijp worden gemaakt. Concreet betekent dit het verwijderen van alle obstakels, bomen, struiken, stenen, ...

Na het bouwrijp maken kan het bouwen van de woning of ander bouwproject gestart worden.

Contacteer Robin Godrie vandaag nog voor het bouwrijp maken van uw bouwperceel.